Edifici Educació Umanresa

UManresa disposarà al setembre del 2022 d’un nou edifici que permetrà unir i ampliar tota l’expertesa de la universitat en l’àmbit de l’educació infantil, una opció per la coherència i pel creixement en un àmbit en què ha demostrat àmpliament el seu potencial.

Una novetat rellevant és la creació d’una llar d’infants, de dimensió volgudament petita perquè el que es pretén no és crear un negoci sinó un referent, un model on portar a terme projectes innovadors, un centre que esdevingui clau en la formació de les futures mestres i educadores.

L’ampliació permetrà també la creació de dos espais Lab, lleugerament diferenciats per edats i de dues aules de treball annexes, diferenciades per temàtica, l’espai matèria i l’espai GEO.

Donarà també seu física al CIFE, que ha de multiplicar la seva presència com a referent en la formació permanent i ha de ser espai d’acollida d’inciatives de professorat de totes les etapes educatives.

Finalment, permetrà també dotar d’identitat pròpia als espais docents de Grau i de Cicle, pensats per a crear un ambient de treball  acollidor i agradable, que faciliti les interaccions. Les estudiants es beneficiaran del contacte directe amb tota l’oferta educativa de l’edifici alhora que amb les seves aportacions contribuiran al creixement del projecte.

Tot en un edifici còmode, atractiu i personalitzat que afavoreix les connexions i les sinèrgies,  obert a la ciutat i al món, a l’abast de mestres i educadores d’aquí i de tot arreu. Una aposta important de la Umanresa per a unir formació i recerca, teoria i pràctica, reflexió i acció, obertura al territori i internacionalització.

Hi estem treballant!

Equip Educació Infantil Umanresa

 

Umanresa Educació: d’on venim i on anem

El curs 2009-2010, la Fundació Universitària del Bages, llavors centre adscrit a la UAB, iniciava el seu camí en el món de l’educació amb el Grau en Mestra d’Educació Infantil, primera experiència en l’àmbit de la formació de mestres que partia de la idea que la universitat ha de sortir de les quatre parets dels aularis per ser un agent actiu en la dinamització de l’educació del territori. El 2016 inaugurem el Lab 0_6, Centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats, partint de l’expertesa aconseguida en l’àmbit de la didàctica de les ciències a les primeres edats i la creació d’espais de ciència en lliure elecció com el Niu de ciència (Museu de Ciències Naturals de Barcelona). El Lab ha esdevingut un projecte creixent de gran impacte en la comunitat educativa a partir de la formació i les visites escolars i familiars, així com dels projectes que ha anat generant: el Lab sobre rodes, específic per a 0-3, el Lab itinerant com a resposta a la pandèmia, el Premi La ciència i els infants o la ideació de l’Explora 0_6 (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya), entre d’altres iniciatives. L’experiència adquirida en el Lab ha permès liderar un projecte europeu de recerca amb 11 partners de 8 països diferents de gran repercussió, “Communities for Sciences – Towards promoting an inclusive approach in science education”. El curs 2018-19, Umanresa, ja com a Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, obre el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil i crea el CIFE, centre destinat a donar resposta a les necessitat de  formació de docents de totes les etapes educatives.

Totes aquestes iniciatives es troben actualment disseminades en diferents edificis del campus Manresa, amb limitacions físiques al creixement i a la creació de sinergies, i en conseqüència a nous projectes.

Leave a Reply