Ciència per comprendre

Al llarg de la història els homes i dones han intentat comprendre i entendre que passa al seu voltant, per què passen els fenòmens que ens envolten, en els que hi desenvolupem la nostra vida i de quina manera ens podem adaptar i que ens sigui beneficiós.

D’altra banda, és innata i particular la necessitat de les persones de comprendre i situar-se en el món, no és diferent a les primeres edats.

Acompanyar en la creació d’un espai de ciència generador de preguntes i inquietuds, provocador i incitador per obrir processos d’investigació i indagació ha de ser un dels nostres objectius com a mestres.

La ciència és, per definició, l’elaboració d’explicacions .

Els nens i nenes estan predisposats i capacitats per a vincular-se amb la ciència i per a reflexionar profundament sobre ella, per a explorar la seva curiositat sobre el món natural, indagar els seus interrogants, parlar amb els altres sobre el que pensen, sobre el que veuen i el que imaginen.

Al curs “Ciència per comprendre” es plantejarem les següents preguntes:

  • Com ens expliquem infants i adults els fenòmens científics? Com es relaciona la nostra forma de conèixer amb la ciència?
  • De quina manera recursos com els textos, les eines, els materials, les activitats i la conversa sostenen la nostra activitat de comprensió?
  • Què descobreixen les Mestres a l’analitzar les idees dels seus alumnes en l’àrea de ciències?
  • Com fan servir les seves experiències tractant de comprendre les ciències i el pensament dels seus estudiants per plasmar el coneixement a l’aula?

Quin tipus de pràctiques constitueixen el coneixement científic i quin tipus d’experiències han de viure  els nens i nenes per a familiaritzar-se i fer servir  el coneixement científic com utilitzar i  llegir els instruments, recollir i representar dades, desenvolupar proves , discutir teories, formular preguntes, representar fenòmens, redactar informes…

A modus d’exemple, situem-nos en un aula de 4 anys, nens i nenes que participen, comenten i es preocupen per les notícies del seu voltant i reben informació sobre els focs que estan cremant l’Amazònia sense entendre per què no es fa res més.

“Els nens i nenes de la classe pregunten per què els avions de bombers no apaguen els focs de l’Amazònia”

Mestra – Els avions no podien arribar, perquè els focs i els corrents d’aire són molt forts, a més no poden tirar aigua, perquè s’evapora al moment i han de tirar altres productes.

B: què vol dir això? que s’evapora.
O: A Rellinars passa una cosa, no hi ha molta aigua i l’hem de cuidar.
B: jo no sé què és evaporar-se.
A: és amb l’aigua i el foc.

Comprendre és una qüestió de primordial importància.

Hores de durada
20 hores (15 presencials més 5 no presencials).

Dates de realització de l’activitat
9 de març
23 de març
20 d’abril
27 d’abril
4 de maig
11 de maig

Horari de l’activitat
Dilluns de 17h. a 19,30h

Lloc de realització
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

Destinataris
Mestres i educadors/es d’educació infantil amb inquietuds per l’educació científica

Cost del curs:
25€ (amb el suport del Departament d’Educació)

Inscripcions aquí [>]

Leave a Reply