III Premi “La ciència i els infants”

El premi La ciència i els infants va néixer amb la voluntat de ser un element dinamitzador de la millora de l’educació científica per als més petits a la Catalunya Central.

Actualment, el premi és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 Umanresa, ICL-Iberia, el Parc de les Aigües de Manresa, i el Consell Comarcal del Bages, totes elles entitats interessades a promocionar el coneixement científic des de les primeres edats i millorar la qualitat de l’educació en l’àmbit de la ciència.


Compromisos
La participació al premi comporta:

.- La mestra que s’inscriu es compromet a planificar i elaborar una proposta d’experimentació per al seu grup classe seguint els criteris de valoració que es detallen més avall. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat. Les propostes són pensades i elaborades per les mestres i adreçades als infants.

.- La mestra responsable del grup també es compromet a prendre part en les sessions de formació que s’estableixin durant el curs (3 sessions de 2 hores) per a orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per les mestres i anirà a càrrec de l’equip d’educació infantil Umanresa.

Les dates de trobades pel curs 19-20 seran:

  • 24 d’octubre
  • 21 de novembre
  • 16 de gener

.- La mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta elaborada en el marc de la 3ª “Fira d’experimentació del Premi La ciència i els infants” que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de febrer a la Sala dels Dipòsits Vells del Museu de la Tècnica de Manresa i que s’adreça als grups escolars de les mestres participants.

Premi

.- S’atorgaran tres premis, el primer per un import de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats per ICL-Iberia, consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.

.- El lliurement dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a la seu de la Fundació Universitària del Bages, entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.

.- Els treballs premiats es difondran a través del web d’Umanresa, a partir de la informació i el material gràfic aportat.

 

Selecció del treball guanyador

El jurat estarà integrat per una persona de l’equip docent d’educació infantil d’Umanresa més una persona de cada una de les entitats col·laboradores.

Els criteris de valoració tindran en compte:

.- La capacitat de la proposta per orientar clarament l’acció dels infants cap a la mobilització del concepte científic escollit.

.- La possibilitat d’afavorir la iniciativa diversa i les diferents solucions.

.- L’originalitat en l’enfocament de la proposta. No es podrà presentar una mateixa proposta en diferents edicions del premi.

.- La cura en la tria dels materials:

  • Quantitat: amb tot el material necessari però sense materials distractors que no aportin valor.
  • Estètica: fugint d’estereotips i infantilismes.
  • Robustesa: elaborats amb material resistent que suporti l’ús continuat per part dels infants, a la Fira i a l’escola.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el mateix acte de lliurement de premis i posteriorment a través dels webs de les entitats organitzadores.

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

El concurs pot quedar desert.

 

Termini i lloc de presentació
Els i les mestres que vulguin participar han d’omplir les dades del formulari d’inscripció  abans del 30 de setembre de 2019.

Formulari Premi La ciència i els infants >

 

Organitza

 

Col·labora

 

 

Leave a Reply