Esport solidari

L’Escola Rosella de Viladecavalls es defineix com un centre públic obert a la participació i amb voluntat d’educar per la justícia. la solidaritat i la no discriminació. Cada curs escolar organitza una Jornada Solidària combinant esports i participació oberta a tota la comunitat educativa amb l’objectiu de recollir diners i aportar-los de manera solidària on es decideixi.

La col·laboració de tothom com a base per aconseguir l’objectiu comú
La col·laboració de tothom com a base per aconseguir l’objectiu comú

L’esport uneix

Contra el que acostumem a viure des dels mitjans de comunicació, l’esport ofereix una vesant col·laborativa de gran potència educativa. “La gran freqüència de situacions en què hi ha contacte físic i interacció directa amb els companys permet el coneixement mutu, la creació de llaços d’amistat i l’establiment de relacions personals. El fet que diverses persones tinguin el mateix objectiu facilita l’actitud de col·laboració i diàleg, ja que es comparteix el mateix propòsit, cal acordar la millor forma d’abordar-lo, i l’aportació de cada membre del grup pot ser valuosa per a la consecució de la meta”1.


Grans i petits

En les escoles grans es fa difícil mantenir el contacte entre nens i nenes de diferents edats. Buscar activitats que afavoreixin la relació, el coneixement i l’intercanvi ajuda a promoure, més enllà del grup aula, el sentiment de pertinença a l’escola, un col·lectiu social ampli en els cercles concèntrics de relacions que mantenim cadascú.


I el currículum diu….

Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.

Accés a l’arxiu en PDF >
Acceso al archivo en PDF >

 

1 Julià, A i Prat, M. (2013)  Esport i valors. Barcelona: Fundació Bofill.

Leave a Reply