La mirada de Reggio a Manresa

És més fàcil que un cargol deixi petges del seu propi camí, de la seva feina, que no pas  que una escola o una mestra deixi una petja del seu camí, de la seva feina.
La documentació és una qüestió de confiança recíproca, d’estima recíproca. En alguns països occidentals és considerada una interferència inoportuna o lesiva dels drets d’algú.
Nosaltres la fem perquè ens atorga un coneixement més proper i reflexiu de la nostra
tasca.
Loris Malaguzzi


“Observació i documentació com a estratègia per projectar la intervenció educativa”

maraA càrrec de Mara Davoli, pedagoga, tallerista i mestra d’educació visual i expressiva durant més de 30 anys a les escoles bressol de Reggio Emilia (Itàlia). Actualment és formadora de talleristes i fa col·laboracions diverses tant a Itàlia com a l’estranger.

 

 

 

Objectius de l’activitat:

.- Posar en relació art i pedagogia a l’escola
.- Ajudar les mestres participants a reflexionar sobre la importància de la documentació com a eina bàsica per a la planificació  educativa

Continguts de l’activitat:

.- La cultura de la infància i la cultura de la ciutat: art i pedagogia en diàleg
.- La documentació com a estratègia de planificació educativa
.- L’observació com a base per a una bona documentació
.- Elements per elaborar una documentació en profunditat

El curs, de 15 hores de durada, es realitzarà de manera intensiva els dies 12, 13 i 14 de febrer a les instal·lacions de la FUB, i està dirigit a mestres i educadors/es amb interès per la documentació.

** PLACES LIMITADES **

La documentació consisteix en la recollida i l’exposició sistemàtica i estètica (a través
d’escrits, d’imatges, de panells, de vídeos, de paraules de les criatures, de productes gràfics)dels processos educatius. No es tracta solament de plasmar el que ha passat, sinó de construir –en formats diversos– un producte públic que reti compte del que s’ha viscut.
Alfredo Hoyuelos

Leave a Reply