El repte d’educar fora de l’aula

Podreu objectar que he estat de mala sort i potser és cert, però al llarg de la meva vida professional com a mestra i com a formadora, he topat sovint amb maneres de fer en les activitats que s’ofereixen fora de l’escola a nens i nenes d’infantil i primària de molt poca potencia: fulls amb dibuixos estereotipats per acolorir com a forma d’omplir el temps, explicacions erudites que no aconsegueixen implicar en absolut a nens i nenes, preguntes tancades i de resposta única, propostes per a tothom igual i al mateix temps, dossiers que emulen llibres de text…

La sortida de l’escola ha d’oferir necessàriament un acostament a algun element de valor (patrimonial, natural, artístic…) que l’escola no pot tenir. A més, cal trobar la manera d’acostar aquelles idees claus i rellevants sobre aquest element de valor de manera que aconseguim implicar el nens i nenes en “intentar entendre”. Vol dir  plantejar-se la sessió, també forçosament limitada en el temps, amb un rigor i una possibilitat de provocació en els infants que aconsegueixi enganxar-los per donar continuïtat a l’interès sorgit en el moment, que no hauria de quedar en la pura anècdota si volem  aconseguir aprenentatge complex i significatiu.

Fira d'experimentació
Fira d’experimentació

Un repte que impliqui, una manera de lligar el que ja sabíem amb noves possibilitats per a aprendre en amplitud i profunditat, una proposta que traspassi el protagonisme als infants, que afavoreixi l’acció alhora que la reflexió, que promogui les interaccions, que sigui prou oberta per a què tothom hi pugui trobar elements  d’aprenentatge, que pugui donar peu a diferents itineraris de coneixement posteriors…. Una tasca complexa i delicada que no arriba a bon port de manera espontània quan t’enfrontes a la planificació d’una proposta fora escola per escolars. Cal reflexionar, cal ser creatiu, cal perdre la por a provar noves propostes, cal tenir referents teòrics que guiïn el desenvolupament de la pràctica, cal obrir la mirada comptant amb les mirades dels altres.

Niu de Ciència
Niu de Ciència

Com això no és senzill, des dels Estudis d’Educació Infantil de la FUB hem ideat un context formatiu per facilitar-ho. El postgrau Educar fora de l’aula (podeu trobar més info clicant l’enllaç) treballa l’orientació pedagògica, l’enfocament sobre objectes i materials, les possibilitats de les noves tecnologies, la mirada empresarial,  combinat amb visites a diferents espais educatius on es presenten propostes pedagògiques de qualitat. Tot amb la idea d’ajudar a presentar propostes acurades i de donar resposta alhora a un doble objectiu: augmentar la qualitat de les propostes educatives fora de l’escola i donar una sortida professional digna, creativa i suggerent a mestres emprenedores que ara mateix tenen poques possibilitats de trobar feina en el seu format més clàssic.

Montserrat Pedreira
Directora del Grau en Educació Infantil
Fundació Universitària del Bages

 

Leave a Reply