La màgia del jardí

L’Escola Bressol Municipal Cavall Fort de Sant Cugat del Vallès, que basa la seva acció educativa en el respecte als infants, té molta cura dels espais i els materials com a factors educatius clau. A l’exterior, han reinventat el pati convertint-lo en un jardí ple de secrets, en el convenciment que aquest és un espai summament educatiu que ofereix als nens i nenes diversitat de possibilitats per al creixement personal.

L’espai exterior, espai educatiu natural.

Benestar natural
Un petit hort, arbres de formes insinuants, plantes de jardí de cicles temporals diversos, pedres i roques per afavorir el joc lliure i imaginatiu, troncs a diferents alçades, fustes marcant espais diferenciats….

El jardí ofereix un espai ple de possibilitats d’aprenentatge alhora que un espai afavoridor de relacions tranquil·les i positives entre els infants, en definitiva un bocí d’aire lliure on mantenir una relació de diàleg amb els companys i amb la naturalesa.


El per què i el com
Descobrir les veritables necessitats dels infants, donar resposta als seus interessos i arribar a cadascun d’ells passa per una gran capacitat d’observació i escolta per part de l’educadora i per una organització d’espais i materials molt ben pensats, on cada material té un per què i està ubicat en un lloc concret. “El per què i el com es fan les coses és el que defineix el projecte educatiu, a partir del concepte d’educació i d’infant que tenim”. (Ferrer, 2013).

I el currículum diu….
L’entorn natural ha d’estar present en les observacions i exploracions dels infants, en un context també relacionat amb la vida quotidiana.

Accés a l’arxiu en PDF
Acceso al archivo en PDF

Deixa un comentari