El màxim amb el mínim

L’escola pública Pau Casals del Vendrell es preocupa de lligar l’aprenentatge dels nens i nenes amb el món on pertanyen. Des de l’aula de ciències, es proposen diferents activitats que parteixen de la realitat per a buscar les interpretacions que ens permeten entendre aquest nostre món des de la pròpia perspectiva cultural.

Donar sentit als fenòmens lligant teoria i pràctica: el màxim de comprensió amb el mínim d’esforç.

 

El màxim de pes amb el mínim d’esforç
Una palanca amb el punt de suport mòbil, un dinamòmetre, un objecte qualsevol i l’interès per respondre la pregunta del títol, com aixecar el màxim de pes amb el mínim d’esforç. Cal entendre bé la pregunta, planificar com fer-ho per trobar resposta, trobar un procediment ordenat, unes taules per organitzar la informació quantitativa, una manera d’explicar-ho que serveixi universalment, no només per nosaltres…. en definitiva, seguir un procediment científic amb sentit per als nens i nenes.

Pensar amb les mans
Lligar teoria i pràctica és essencial per entendre els fenòmens. No ens podem quedar en la pura especulació cognitiva que no es contrasta amb la realitat ni només amb la pràctica com a activitat manual que no requereix prendre decisions intencionades: cal que els coneixements teòrics ens serveixin per interpretar la realitat viscuda.

Dones i tecnologia
Tradicionalment, el camp del control de la maquinària i la tecnologia ha estat un camp costós pel sexe femení, Hem d’aconseguir que les nostres nenes i noies trobin el gust per entendre el funcionament de les màquines, per muntar i desmuntar sense que sobrin ni faltin peces, per dissenyar i construir els seus propis artefactes. Per a aconseguir-ho, cal que l’escola incorpori aquest tipus d’activitat de manera natural. 

I el currículum diu….
L’aprenentatge ha d’ésser contextualitzat i encaminat a interpretar les experiències, tant directes com indirectes, properes en el temps i en l’espai, i significatives a fi de poder establir relacions cognitives i afectives.

Accés a l’arxiu en PDF
Acceso al archivo en PDF

 

Leave a Reply