Donar sentit a l’activitat

“La fulla trencada” és el nom de la revista que l’escola pública Heura de Barcelona edita cada trimestre, una tasca de la que es responsabilitzen els nens i nenes de cicle superior i que duen a terme des d’una organització en tallers en grups barrejats. Publicar una revista com a forma de comunicació amb les famílies i l’entorn és una tasca autèntica que dóna sentit a les activitats que comporta.

Comprometre’s amb un objectiu real dóna valor a l’esforç invertit en aprendre tot allò que ens cal per arribar a aconseguir-lo.

Organitzar la feina
Decidir què és important d’explicar, adjudicar tasques per tal que la revista sigui de tota l’escola, redactar les notícies i textos, buscar i adequar imatges, maquetar tot el conjunt, revisar la coherència general, corregir el que calgui, imprimir en paper, comptar i repartir, escoltar els retorns, avaluar, millorar…. Un procés ric en aprenentatges que requereix d’una bona organització i un bon nivell d’autonomia.

Tasques autèntiques
Fer una redacció per a què la corregeixi la mestra és molt diferent al compromís d’escriure una notícia per a fer-la pública en la revista escolar, on l’ha de poder entendre qualsevol, i per tant, cal que el text sigui absolutament clar, correcte i ben escrit. De fet, totes les tasques escolars haurien de ser autèntiques en tant que l’escola forma part d’un món que ens ofereix inacabables oportunitats per aprendre amb sentit.

Comunicar-se per escrit
Poder expressar les pròpies idees per escrit amb claredat i correcció és una competència bàsica realment fonamental, que la realitat s’entossudeix a demostrar que no tenim ben resolta. Cal una revisió en profunditat del tractament de l’aprenentatge de l’escriptura, no únicament per millorar la correcció ortogràfica, que també, sinó per aconseguir que tots els ciutadans siguin capaços d’ordenar i expressar idees senzilles amb dignitat per escrit.   

I el currículum diu….
Es tracta d’ensenyar les llengües amb un enfocament comunicatiu, que se centra en la construcció social dels significats, la qual cosa vol dir que, per donar sentit a tots els aprenentatges del currículum, cal organitzar el centre educatiu com un espai comunicatiu on la biblioteca-mediateca del centre, la revista de l’escola, la ràdio escolar o altres elements facilitin l’intercanvi dintre de l’escola i l’obertura del centre al seu entorn.

Accés a l’arxiu en PDF.

Leave a Reply