Fer-se bones preguntes

Vilanova del Camí. Escola Marta Mata. Nens i nenes de primer immersos en el treball del cos. D’entre les diverses i animades converses que es generen, sorgeixen multitud de preguntes. Escoltar els infants i recollir aquelles aportacions que tenen interès és una qualitat indispensable per un mestre.

Mesurar requereix precisió, rigor, atenció, cura, concentració...

Els que van néixer més alts són ara també els més alts?
Una bona pregunta perquè ens obliga a relacionar coneixements, perquè ens obre camins d’investigació sobre la realitat, perquè ens permet provar estratègies diferents per a intentar trobar la resposta, perquè comporta aprenentatges interessants, perquè no podem trobar la resposta directament en un llibre o en un buscador d’internet. L’escola ha de deixar de ser un lloc on es jutja la capacitat de donar respostes correctes per ser un espai de generació de bones preguntes.

Mesurar per comprendre el món
La mesura és un instrument important per a fer-nos amb el món. Els nens i nenes troben l’alçada, el pes i el perímetre cranial en el llibre que donen en néixer, dades a les que cal trobar el sentit. Què volen dir aquests nombres? Com els van trobar? Podem reproduir la mida d’algun de nosaltres de petit? Ho podem comparar amb el nostre cos avui? Nombres i magnituds que expliquen històries i ajuden a entendre fets del món. 

Les intencions del mestre
El mestre proposa als grups que es construeixin un instrument de mesura propi i això els porta a plantejar-se com són les cintes mètriques, què han de tenir en compte, què és un centímetre, adonar-se que la distància entre les ratlles ha de ser igual…

La intervenció intencionada del mestre respon al convenciment que la proposta és adient per a promoure aprenentatge autèntic en aquest grup i en aquest moment. 

I el currículum diu….
Sovint cal analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i l’ús de les eines matemàtiques pot ser un instrument eficaç.

Accés a l’arxiu en PDF.

Leave a Reply