De tèrbol a transparent

Amb els peus a l’aigua i sense mullar-se
Amb els peus a l’aigua i sense mullar-se

Control d’un mateix
En Yassine,  de 3 anys, està concentrat en la consecució d’un objectiu. Busca la  postura adequada, comprova distàncies, prova de mantenir l’equilibri dins el bassal, apunta amb la precisió correcta per omplir el pot d’aigua… I tot, sense mullar-se! Les situacions naturals, aquelles que es corresponen amb l’activitat pròpia dels nens i nenes, són les formes més apropiades per a crear bones condicions d’aprenentatge.

Superar les pors adultes
Sovint la por de les persones adultes talla d’arrel iniciatives interessants dels nens i nenes. És raonable que no juguin amb l’aigua només per por a què es puguin mullar? És educatiu evitar l’oportunitat d’aprendre a controlar-se? Prendre riscos a petites dosis ajuda a mesurar les pròpies habilitats. I canviar-se, si cal, en acabar l’estona a l’exterior, proporciona un temps tan educatiu com qualsevol altra feina feta amb sentit.

Reposar la confusió
L’aprenentatge en profunditat és com l’aigua del bassal, tèrbola al començament però que es pot tornar transparent amb el repòs. Establir relacions entre idees és complex i desconcertant i aquest desconcert requereix temps, temps per a la confusió si volem construir en amplitud i profunditat1

I el currículum diu:
L’infant haurà de ser capaç d’adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

1  Duckworth, E. (1994). Cómo tener ideas maravillosas. Madrid: Visor

Accés a l’arxiu en PDF.
Acceso al archivo en PDF.