Curs de Formació: “L’escola del segle XXI: Una mirada des de la Neurociència”

De quina manera els avenços científics sobre com funciona el cervell i com aprèn l’ésser humà poden contribuir a escurçar la diferència entre allò ensenyat i allò après?
És possible millorar la pràctica d’aula, la convivència escolar i el disseny d’estratègies didàctiques d’acord als estils d’aprenentatge dels infants?
És possible millorar també la resolució de conflictes i la relació amb les famílies?

Aquestes preguntes, i moltes d’altres, són les que s’intentaran resoldre des del Curs de Formació per a mestres “L’escola del segle XXI: Una mirada des de la Neurociència”.

Aquest curs, que parteix d’una orientació teòrico-pràctica, pretén donar una visió general dels fonaments científics i filosòfics del procés d’aprenentatge a través de l’experiència, fonamentant-se en les aportacions recents del camp de la neurociència aplicada al món de l’educació.

Es busca crear espais pedagògics experiencials a través d’Ambients Preparats i compartint alguns plantejaments de l’educació Montessori, on poder reflexionar sobre les pràctiques d’aula dels i les mestres participants i dels seus entorns educatius en relació al seu desenvolupament personal i social, tant de si mateixos, com dels seus infants, respectant sempre els ritmes i els estils d’aprenentatge de cadascú.

Des d’aquesta perspectiva es considera l’educació com un procés de vida, un procés de transformació que viuen les persones que hi estan implicades, tant a nivell familiar com escolar. La relació de les diverses maneres de ser, fer i sentir-nos a l’escola influeix en la nostra pràctica docent, i en aquesta construcció d’identitat col·lectiva hi estan presents les diferents maneres d’abordar el coneixement en l’escola.

També s’intentarà aportar una visió general sobre els tipus de comunicació i interacció que es porten a terme en els contextos educatius entre mestres i alumnes, i que té una major o menor influència en els processos d’aprenentatge tant a nivell individual com de grup en les dinàmiques quotidianes.

Objectius:
– Aproximar-se als fonaments científics i filosòfics de l’aprenentatge basat en l’experiència, fonamentant-nos en les aportacions recents de la neurociència aplicada a l’educació.
– Reconèixer els ritmes i els estils d’aprenentatge dels infants així com les característiques de les seves etapes de desenvolupament per a dissenyar Ambients Preparats que responguin a les seves necessitats d’aprenentatge.
– Descobrir eines didàctiques que permetin abordar les situacions d’aprenentatge quotidianes a partir de propostes concretes de treball a l’aula.
– Conèixer propostes d’avaluació de processos i de finalització dels mateixos.

Programa i Continguts:

S’agrupen en dos eixos que es treballaran de forma paral·lela.

Eix I. Introducció als contextos d’aprenentatge i d’alguns aspectes de la neurociència aplicada a l’educació que li donen vigència.
– Context històric i filosòfic de les escoles actives.
– Introducció a la neurociència cognitiva, com aprenem?
– Etapes de desenvolupament, períodes sensibles i disseny d’Ambients Preparats.
– Importància del moviment, la curiositat, l’exploració i la valoració de l’error en el procés d’aprenentatge de nens i nenes.

Eix II. L’aprenentatge des d’un marc sensorial a l’escola:
– Neurociència i estimulació sensorial.
– La meditació com una eina que facilita els processos d’aprenentatge.
– El treball sensorial en el procés d’aprenenatge respectuós amb l’infant.
– Aplicacions pràctiques del treball sensorial a l’aula.
– Contextos d’aprenentatge: la vida diària com a font d’aprenenatge (activitats pràctiques).
– Estils comunicatius a l’aula.
– Avaluació holística/observació.

Formació a càrrec de:
Betzabé Lillo: Doctoranda Educació i Societat, Màster Intervencions Socials i Educatives; especialista en Pedagogia Hospitalària (treball educatiu amb estudiants en situació de malaltia), Mestra de Primària; Guia Montessori. Investigadora Universitat de Barcelona, Grup d’Investigació i Assessorament Didàctic. Formadora Montessori Canela.
Marco Zagal: Doctorand Educació i Societat, Màster en Didàctica de les Ciències Experimentales per la UAB, especialista en Neurociència, llenguatge, memòria i aprenentatge, diplomat en Creativitat, Professor de Química, biologia i ciències en secundària des de l’enfocament Montessori. Investigador Universitat de Barcelona, Grup d’Investigació i Assessorament Didàctic. Formador Montessori Canela.

Curs dirigit a: Mestres d’educació infantil i primària.
Calendari i horari: Dilluns de 17’30 a 20’30 des del 16 de gener al 26 de març (excepte el 20 de febrer, festa local a Manresa)
Hores:
30
Lloc:
Escola Ítaca, Crta Pont de Vilomara, 131-141. Manresa
Preu curs:
175 euros
Preu reduït professorat pràctiques FUB: 130 euros
Inscripció

Per dur a terme aquest curs, cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

One Reply to “Curs de Formació: “L’escola del segle XXI: Una mirada des de la Neurociència””

Deixa un comentari