L’ofici del cos

L’escola infantil Aire Lliure d’Alacant fa una opció clara per l’escolta dels nens i nenes i per la inclusió del món afectiu en la tasca educativa. Es defineix com una escola alegre, vital, convençuda que hi ha molt per a conèixer i gaudir, un espai d’aprenentatge obert a les bromes, les rialles, les sorpreses i els somnis.

El oficio del cuerpo es jugar / pasear cara al viento/ saborear aventuras. El oficio del cuerpo es disfrutar/ clausurar sufrimientos/ abrir senda al deseo.

Del dins i el fora
El nostre cos parla de nosaltres, s’encarrega de transmetre cap a fora allò que sentim i desitgem a dintre. Durant molt de temps, mentre els infants no aprenguin a convertir en paraules tot allò que els bull per dintre, serà el portaveu d’ells mateixos. Fer lloc a l’escola a aquestes estones de tocar, mirar i disfrutar és donar valor al cos com quelcom important i significatiu per tal d’aprendre, madurar i sentir-se bé com a persones.

El plaer de la complicitat
Mirades d’admiració, reconeixement, amistat, compromís amb l’altre… El taller de maquillatge és una invitació al plaer que emergeix en compartir processos creatius artístics des d’unes relacions autèntiques.

Contextos significatius
Colors, formes, traços, distribució espacial… l’esforç per compartir dóna sentit a un treball intens de reconeixement de qualitats.

Concentració, control, domini motriu de les mans, el to muscular precís per a aconseguir el traç desitjat… aprenentatges pràctics en un context significatiu.

Les situacions naturals proveeixen d’incomptables raons per aprendre: sense forçar, sense enfadar-se, sense un final predefinit igual per a tothom, sense sensació de fracàs…

I el currículum diu:
La descoberta d’un mateix no es pot entendre sense la descoberta de l’altre. Per això, aquesta àrea ha de promoure les relacions i exploració del jo i dels altres,  descobrint i desenvolupant possibilitats emocionals, sensorials, d’acció, d’expressió, d’afectivitat, de relació i de regulació, referides al moviment, a les emocions i als sentiments.

Autora: Mª Carmen Díez

Accés a l’article en PDF.
Acceso al artículo en PDF.

Leave a Reply