Campus virtual de tardor FUB-ACTE

Els Estudis d’Educació Infantil de la FUB junt amb l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa (ACTE) ofereixen cursos telemàtics reconeguts i acreditats pel Departament d’Ensenyament.


Període d’inscripció ampliat fins al 26 de setembre
Període lectiu: 1 d’octubre al 30 de novembre

Observacions:
Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per l’organització.
Els cursos no es podran fer si no hi ha un mínim de 10 alumnes inscrits ( cursos anul.lats)
Cada persona només es pot inscriure a un màxim de 2 cursos.

Disseny de pàgines web I (30h) Inscripció
Joan Hervàs

Edició de materials educatius amb Wiki (30h) Anul.lat
Joan Homar

Educació Física: programem unitats didàctiques competents (30h) Inscripció
Daniel Tomàs

Educació viària per a una mobilitat segura (30h) Anul.lat
Josep M. Navarro

El joc com a eina educativa (20h) Inscripció
Rafael Badia

Els reptes d’una educació intercultural (30h) Anul.lat
M. Dolors Areny

Experimentar en l’Educació Infantil (30h) Curs complet! Inscripció tancada
Mireia Roca

L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges (30h) Inscripció
Clara Salido

La foto digital com a mitjà d’expressió i creativitat (20h) Anul.lat
Anna Vera

Què és la vida? Els éssers vius al parvulari (20h) Anul.lat
Fàtima Dalmau

Recursos a Internet per a primària (30h) Inscripció
Sebastià Capella

TIC i l’atenció a la diversitat i les NEE a primària (30h) Inscripció
Joaquim Fonoll

Leave a Reply