Ciutadans del món

L’escola El Puig d’Esparreguera es planteja aquest curs 2010-2011 com a tema global la terra: com a planeta, com a material, com a recurs plàstic, com a punt d’arrelament i construcció identitari… El tema compartit els proporciona referències comunes davant reptes importants: educar per la ciutadania no té edat ni horari, tots som tothora ciutadans i ciutadanes del món.

Fer camí descalços cap al coneixement d’altres cultures

Una xarxa de relacions
De la terra com a material a les propostes de Barceló, de la inspiració de l’artista en Mali i els seus habitants a plantejar-se la vida a l’Àfrica, de la sorpresa per la diferència a qüestionar prejudicis i fer trontollar estereotips… Un treball en xarxa, no lineal, que parteix del punt de vista científic per incorporar l’ artístic i lligar-lo al saber geogràfic i cultural per acabar plantejant-se el sentiment de  pertinença a la terra global. El nostre objecte d’estudi, el món, no sap d’àrees ni separacions: tot està connectat.

Obrir la mirada
Viure les diferències entre pobles des del paternalisme consumista és quedar-se amb la mirada fàcil, la que ens donen els mitjans habitualment, aquella que ens crea una mala consciència momentània que intentem pal·liar enviant allò que ja no volem al tercer món. Caminar descalços és negatiu? L’escola aporta experiències per ajudar a fer més àmplia la comprensió i dotar de noves perspectives que ajudin a entendre de manera més complerta.

Viatgers del coneixement
El pas per l’escola és un viatge iniciàtic cap al coneixement. Un viatge que ens podem plantejar des de la mirada serena i còmplice de qui accepta arriscar-se a conèixer en profunditat, tot prenent-se el temps, l’esforç i el compromís necessari o bé com el pas irreflexiu per un recorregut frenètic marcat per allò més anecdòtic del món que ens envolta. Conèixer en amplitud i profunditat o quedar-nos en la superfície i la banalitat. Ens ho podem plantejar?

I el currículum diu….
Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis.

Accés a l’article en PDF.

Leave a Reply