Tots els sucs desprenen gas?

Els nens de 3r de primària de l’escola Torrent de Can Carabassa de Barcelona van anar a fer la verema i es van endur de retorn ampolles amb most. En tornar del cap de setmana, la sorpresa va ser molt gran quan es van adonar que una ampolla que havia quedat tapada havia explotat: alguna cosa havia fet saltar el tap i el líquid estava escampat per tot el terra de la classe. Ja tenim una pregunta per investigar!

L’escola Torrent de Can Carabassa considera les sortides i colònies com a contextos d’aprenentatge bàsics.

Experimentar per conèixer
A partir d’un fet inquietant, els nens i nenes es pregunten si poden reproduir el fenomen amb qualsevol líquid i es plantegen què passarà amb vinagre, aigua i sal, sucs d’altres fruites… Per comprovar si tots desprenen gas com han observat en l’ampolla del most, preparen les mostres i tanquen la boca del tub d’assaig amb un dit de guant. Partir d’una pregunta, pensar raonablement què podem fer per intentar acostar-nos a la solució, dur-ho a terme i trobar explicacions a allò que ha passat és una forma clara d’experimentar, una manera de conèixer pròpia de les persones de la que els científics n’han fet un art.

Fets inesperats
La troballa de l’ampolla obert i el líquid per terra va provocar preguntes genuïnes i interès autèntic en alumnes i mestra. Cal aprofitar les oportunitats, amb tota l’aportació d’emoció que comporten, i ser valents per atrevir-nos a desbrossar camins diferents als que teníem pensats.

Laboratori de la quotidianitat
L’escola Torrent de Can Carabassa ha fet l’esforç de tenir un laboratori de ciències ben dotat que facilita l’experimentació. Però el material no pot ser excusa per a no experimentar a l’aula, donat que la major part dels estris de laboratori són substituïbles per elements quotidians: pots de plàstic pels tubs d’assaig, plats per les càpsules de petri, pots graduats de cuina en lloc de provetes…  Ara bé, al que no podem renunciar en un espai pensat per a l’aprenentatge és a tenir lupes de mà de qualitat i en quantitat, balances de precisió, termòmetres, metres diversos, …

I el currículum diu….
Les ciències i la tecnologia han de permetre que l’alumnat d’educació primària construeixi habilitats i estratègies per buscar respostes o solucions a problemes de tipus científic o tecnològic, a partir del plantejament de preguntes i hipòtesis investigables, dissenyar en equip processos per donar-hi resposta, recollir dades i organitzar-les, identificar regularitats i deduir conclusions a partir de les evidències obtingudes (…)

Accés a l’article en PDF.

One Reply to “Tots els sucs desprenen gas?”

  1. Sovint ens encaparrem a buscar “la bona pregunta” que faci pensar, raonar i aprendre als nens i nenes, i de vegades les situacions quotidianes de l’escola t’ofereixen aquesta pregunta, només cal saber-la aprofitar!!

Leave a Reply