Tertúlia amb… la Carme Alemany

Carme Alemany va presentar la quarta tertúlia el 29 d’abril de les jornades de “Tertúlies amb…” sota el títol “Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la ciència”. Durant aquesta vam tenir la oportunitat de conèixer l’escola El Roure Gros, de Santa Eulàlia de Riuprimer que desenvolupa un projecte innovador basat en les ciències.

La Carme va explicar quina era la situació actual de l’escola i com havien aprofitat un espai antic i poc preparat per dur a terme un projecte molt potent. Un projecte que es basa en la idea de crear situacions on els infants puguin ser el més autònoms possible en tots els sentits i viure i moure’s en l’espai de forma natural i lliure. En el Roure Gros es duu a terme un procés d’investigació objectiu i sistemàtic on els infants són conscients dels aprenentatges que ells mateixos van construint. Uns aprenentatges bidireccionals, on els infants aprenen dels mestres i els mestres dels infants. Quan un nen/a investiga ha de reflexionar, per tant, la tasca dels mestres ha de ser la de potenciar que l’infant faci aquest procés crític i reflexiu de tot allò que veu, investiga, aprèn, toca,… Un mestre que té com a tasca principal acompanyar i proporcionar als infants materials “que ajudin a formular preguntes, que donin sentit a les observacions, que els permetin formar-se imatges mentals que els ajudin a crear raonaments posteriors”.


L’organització dels infants per classes la componen grups heterogenis a nivell d’edats, d’interessos, de coneixements,… tal i com passa a la vida real. Aquesta diversitat es viu com un valor, com allò que ens enriqueix i no com un problema o una dificultat. A més, parlem d’un projecte global de centre on el temps i l’espai es viuen de forma natural. No hi ha un horari fix i el treball per àrees es realitza de forma integral en els projectes dels infants. Alguns dels dubtes que es plantegen a mesura que s’exposa el mètode de treball són: Però els nens/es ja s’impliquen en la seva feina? Com ho feu perquè els infants duguin a terme el seu treball? Quins són els horaris de l’escola? Com ho feu quan venen els inspectors a l’escola? Com és la relació amb les famílies?… entre d’altres.

Es remarca la importància del treball en equip, del coneixement del projecte i dels valors de respecte en un sentit ampli del concepte així com la responsabilitat, l’esforç i el compromís dels infants en el treball. Tot això, com no, entès des d’un marc que fomenta el diàleg com a eina principal per a comunicar-se i resoldre qualsevol tipus de conflicte que pugui sorgir. Per tant, serà crucial que l’equip educatiu tingui una idea d’educació molt clara i amb molta implicació per dur el projecte global d’escola segons aquesta visió d’infant.

La llei i la realitat educativa no acostumen a estar lligades, per tant, nosaltres com a docents som les persones que podem conèixer les necessitats reals dels infants, de les famílies ja que som qui manté el contacte directe amb la realitat concreta de cada grup d’infants, de cada centre, etc., de manera que hauríem de poder estructurar cada projecte en funció d’aquesta realitat observable per l’equip d’un centre.

Una de les idees que més va captar l’atenció es la importància de mantenir la forma natural d’aprenentatge dels nenes i nens, l’aprenentatge a través de la investigació”. Per tant, l’escola no ha d’estroncar aquest esperit investigador, aquesta curiositat per aprendre i entendre el món de forma natural. Una idea d’aprenentatge significatiu, contextualitzat i pràctic, no memorístic. L’error és imprescindible en aquest tipus d’aprenentatge, l’error dóna validesa a l’aprenentatge. Per altra banda hem d’aprendre a utilitzar els recursos que ens ofereix l’entorn (espais naturals, persones expertes,…), i no permetre que l’escola acabi sent només aquelles quatre parets, sinó procurar una escola oberta al món i a les persones.

Per acabar ens agradaria fer-ho igual que ho fa fer la Carme de la Tertúlia:

“CONTEMPLA AMB ELS ULLS RADIANTS EL MÓN QUE T’ENVOLTA PERQUÈ ELS SECRETS MÉS GRANS S’AMAGUEN SEMPRE ON MENYS T’ESPERES” (Roald Dahl)

Autores: Gemma Agramunt, Ana Juárez i Susana Ramírez (futures mestres d’educació infantil)

Leave a Reply