Mirar el dia a dia amb lupa

L’escola pública Fructuós Gelabert de Barcelona es preocupa per donar als seus integrants una educació de qualitat, i això comporta plantejar-se el què i el com de la vida diària de l’aula amb cura, amb calma, amb intenció…. amb lupa!

Com deu ser el bolet per dintre?
La imaginació és més important que el coneixement.  Albert Einstein
Imaginar ens permet tenir una visió prèvia del que aconseguirem, fer un pas més enllà de la realitat tal com la percebem. Parlem d’imaginació científica, amb sentit, que intenta donar resposta als enigmes del funcionament de la vida interpretant allò que no veiem a partir del que sí apreciem amb els sentits i que posa en joc tots els mecanismes possibles per relacionar els sabers i creences que ja teníem amb les noves observacions.

El món per un forat
Utilitzar els instruments d’ús de la nostra cultura és fonamental per entendre la manera com interpretem el món. La lupa binocular ens permet veure la realitat de manera diferent. Començar a entendre que el món no és només el que es percep directament amb els sentits, sinó que passen moltes coses que no som capaços d’apreciar, ens dóna una visió més àmplia i menys reduccionista de la realitat

Dialogar per ampliar els interrogants
El grup de companys de la imatge comparteixen les seves idees a la recerca d’una solució que no és única ni els impedeix de donar sortida a les seves hipòtesi. Mentre dialoguen, han de donar forma i explicar el que pensen, han de convèncer i argumentar, han d’entendre els altres… i sorgeixen noves preguntes que donen riquesa i sentit als aprenentatges: què tenen a veure els fongs dels peus amb els bolets del bosc?
Un procés d’indagació molt més interessant que buscar individualment respostes en un text que ni tan sols cal entendre.

I dialogar per formar ciutadans responsables
També a través del diàleg, de l’escolta de l’altre, de la presa de decisions raonada, estem aprenent a conviure en una comunitat amb consciència de la diversitat de punts de vista i respecte pels altres. És important fer-nos conscients que tan allò que fem com allò que deixem de fer comporta viure uns valors determinats

I el currículum diu….
Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic

Foto: Marga Esteban

Accés a l’article en pdf

Leave a Reply