Què has fet avui a l’escola?

 

Molts pares i mares pregunten als seus fills a la sortida de l’escola pel què han fet aquell dia a classe, i d’aquests molts, bastants es preocupen quan el seus fills els responen “Jugar!”. Es preocupen perquè esperarien respostes com “Hem après a sumar”, “Hem après els colors bàsics”, “Hem après a escriure el nostre nom”, etc… i el cas és que totes aquestes coses també les aprenen, però les aprenen jugant!

Al llarg de la història de l’educació, molts psicòlegs, pedagogs i mestres han cregut en la importància del joc per al desenvolupament global i harmònic dels infants. El joc és una conducta espontània que realitzen els infants des de ben petits, i que també s’observa en moltes altres espècies de mamífers superiors, de manera que és fàcil pensar que donat que estem biològicament preparats per a jugar, i que sobretot ho fem de petits, el joc deu tenir una importància rellevant per al nostre desenvolupament, no?

El joc és una activitat que proporciona plaer i diversió, que és lliure i que no respon a cap finalitat externa ni cap objectiu o meta a aconseguir, sinó que es juga amb l’únic objectiu de jugar. A través del joc, l’infant explora, experimenta i es relaciona amb l’entorn, és com obté informació sobre el món que l’envolta i alhora s’autodescobreix a sí mateix. A més, el joc possibilita un espai per assajar, provar i interactuar amb les persones i objectes de l’entorn, i l’absència d’exigències externes l’allibera de la por a l’equivocació potenciant-se així també la iniciativa i la creativitat.

Així doncs, sabent tots els beneficis que comporta el joc per al desenvolupament dels nostres infants, els adults no podem escatimar esforços per a facilitar i potenciar aquestes activitats, tant els pares com els mestres, perquè sabem que el joc és una activitat bàsica i fonamental pel desenvolupament dels nostres infants, i no l’hem de desvaloritzar.

Anna Carballo
Coordinadora de pràctiques. Grau en Educació Infantil. FUB

Accés a l’article en pdf

Leave a Reply