Relació entre l’ortodòncia i altres professions sanitàries

L’ortodòncia, com tota ciència, està en constant evolució. Tot i que inicialment es definia com la tècnica que té per objectiu tractar, corregir i prevenir les irregularitats de posició de les dents, al llarg dels anys ha anat incorporant nous conceptes i formes de tractament.

Foto: Ester Rodríguez

Entre aquests nous conceptes hi ha l’ortopèdia dentofacial i el d’oclusió. El primer fa referència al tractament mecànic, cinètic, posicional o quirúrgic de les desviacions o deformacions dels ossos o articulacions. El segon tracta de la correcta relació dinàmica del sistema estomatogmàtic, format per unitats funcionals que inclouen les dents, les articulacions, la musculatura de la masticació i el coll.

Per tant, la definició actual de l’ortodòncia hauria derivat en “l’especialitat odontològica que estudia, preveu, diagnostica i corregeix les alteracions del desenvolupament, la forma de les arcades dentals, la posició dels maxil·lars, la relació i la funció d’aquestes per tal de restablir un equilibri morfològic i funcional de les estructures dentomaxilofacials”.

Val a dir també que en els darrers anys s’han incorporat noves tècniques i materials que fan que l’ortodòncia estigui en constant moviment. És destacable la incorporació de la tecnologia digital que està revolucionant aquest camp, incorporant noves eines tecnològiques, la majoria d’elles encara en desenvolupament, però que de ben segur que en els pròxims anys ens aportaran canvis molt importants.

D’altra banda, és significativa l’aportació que poden fer altres especialitats al món de l’ortodòncia. Aquestes col·laboracions no han estat gaire habituals fins ara, però és cert que cada vegada ho són més tenint en compte que la salut bucal comprèn molt més que la cavitat bucal, que el cos humà és un tot i que algunes causes de problemes ortodòntics requereixen la intervenció d’altres especialitats. S’ha demostrat que la intervenció d’especialitats com la logopèdia, la fisioteràpia i l’osteopatia fa que els tractaments d’ortodòncia siguin molt més eficaços i tinguin molts menys problemes de recidives dels tractaments. Això acaba donant un millor resultat, proporcionant una bona salut i funcionalitat estogmatològica del pacient.

Posem un exemple. La majoria de tractaments d’ortodòncia relacionats amb problemes d’origen dentari, funcional o esquelètic també poden ser tractats per un logopeda. Aquest pot intervenir també d’una manera molt eficaç corregint problemes de respiració bucal, mals hàbits o problemes funcionals, ja que moltes d’aquests patologies són la causa de les alteracions en l’oclusió del pacient. La intervenció d’un logopeda durant un tractament ortodòntic que presenti aquest tipus de patologies, és essencial per aconseguir un bon resultat no només a nivell bucodental sinó també de salut en general.

També podem destacar l’aportació que ens pot fer un fisioterapeuta en els cassos de bruxisme agut . A dia d’avui, el bruxisme és una patologia molt habitual. Des d’un punt de vista protètic podem fer fèrules de descàrrega que tracten el símptoma, però no la causa. Un fisioterapeuta realitzant massatges cranials, de coll o intraorals pot rebaixar la tensió o contractures que generen el bruxisme.

I un darrer exemple seria la intervenció de l’osteòpata. Molts problemes posturals en èpoques de creixement poden influir en el desenvolupament dels ossos cranials, maxil·lars inclosos, i això, de ben segur, ens deriva a desenvolupar una discrepància entre maxil·lars que requerirà un tractament ortopèdic i funcional.

A tall de conclusió diríem que és bàsic a l’hora de fer un diagnòstic per a un tractament d’ortodòncia que es tinguin en compte totes les patologies o disfuncions que presenta el pacient, ja que cal en el cos humà està tot interrelacionat. Per tant, per aconseguir un bon equilibri, funcionalitat i salut bucodental i que els tractaments d’ortodòncia siguin realment eficaços i evitar recidives, cal la intervenció d’altres disciplines i entendre que el treball en equip ,sempre sempre, ens donarà els millors resultats.

Glòria Renom, protètica dental i docent del Cicle Formatiu de Grau Superior de Pròtesis Dentals del Campus Professional UManresa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.