Logo…què?

La logopèdia és una disciplina que encara actualment és poc coneguda i es presta a confusions o reduccions quan les persones intenten descriure quin és el seu camp de treball. D’una banda, pacients i familiars confonen de vegades el terme “logopeda” per conceptes com “ludòpata”, “podòloga” o altres neologismes variats com “logòpata” o “golopeda”. També sovint la logopèdia es relaciona amb la intervenció en infants que tenen dificultats en articular la /r/, sense tenir present que el camp d’intervenció és molt més ampli.

També és interessant observar la multiplicitat de noms amb els quals es denominen els logopedes en altres països: Speech Therapist en països de parla anglesa, Terapeuta da Fala a Portugal o Orthofhonistes a França, per posar alguns exemples. També es dona el cas de confusions amb altres noms que s’assemblen a la “logopèdia” però que res tenen a veure amb el seu significat, com per exemple la “Logoteràpia”, que és un tipus de psicoteràpia.

Si bé és cert que els antecedents de la titulació de logopèdia es remunten no massa enllà, cap l’any 1951, quan el Ministeri d’Educació ofereix els primers cursos per a professors de col·legis especials de sordmuts, no és fins l’any 1979 que apareix una formació de tres anys en forma de postgrau o màster. Més tard apareix la Diplomatura de Logopèdia i no és fins l’any 2010 que arriba el grau universitari tal com el coneixem actualment. Amb la implementació de la Declaració de Bolonya hi ha un conjunt de reformes de l’ensenyament superior encaminades a aconseguir l’homologació del títol a nivell europeu i a redefinir els models d’ensenyament. Aquesta història tan curta de la Logopèdia com a entitat per ella mateixa segurament contribueix al seu gran desconeixement.

Davant de la impressió subjectiva sobre el desconeixement entre la població sobre la logopèdia i els logopedes, l’any 2018, el Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) fa un estudi per objectivar si aquesta idea és real o no. L’objectiu de l’estudi és esbrinar quin és el coneixement que té la societat del logopeda. L’estudi va incloure 500 entrevistes a persones de Catalunya entre 16 i 54 anys. A tots ells se’ls va preguntar “qui és el logopeda”, “a qui tracta”, “on buscar-lo”, “quins trastorns tracta”, “on treballa” i “quines qualitats té”. Els resultats de l’estudi es mostren a la taula 1.Amb aquest resultats s’evidencia que una part molt important de la població estudiada continua pensant que el logopeda és aquell professional que ensenya a parlar, i bàsicament a població infantil. Per aquest motiu, des del CLC s’ha dissenyat una campanya per fer arribar a la població el significat real de la logopèdia i les àrees de treball en les que està implicada. La campanya es titula “Un logopeda fa molt més del que penses” i es difon de forma digital a través de les xarxes socials. El material integra una pàgina web en la qual es defineix la tasca del logopeda i un vídeo que exemplifica algunes de les alteracions que tracta el logopeda i que exposa l’ajuda que ofereix el logopeda a persones de diferents edats i amb diferents alteracions a través de 9 casos reals.

Segons aquesta campanya “el logopeda avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per trastorns que afecten la deglució, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita) i la comunicació no verbal que l’acompanya o el substitueix, la parla, la veu i la fluència, tant quan es tracta de trastorns de desenvolupament com quan es tracta de trastorns adquirits, quan són trastorns primaris i quan són secundaris a patologies o a falta d’estimulació”. Per tant, la logopèdia abraça la intervenció en un ventall d’edats que oscil·len entre els dies o mesos d’edat, fins a persones d’edat avançada, i tracta un ventall molt ampli d’alteracions. Per aquest motiu els logopedes treballen en l’àmbit educatiu a escoles ordinàries, escoles d’educació especial, Centres de Recursos Educatius (CREDAs), Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAPs), però també en l’àmbit sanitari en hospitals d’aguts, sociosanitaris, ambulatoris, residències, i com no també en les consultes privades.

En aquest enllaç podreu accedir a la pàgina web de la campanya del CLC “Un logopeda fa molt més del que et penses”.

Dra. Núria Oriol i Peregrina, professora i Coordinadora de pràctiques dels Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.