Les pigues als peus

Tot sovint alerto els meus pacients de la visualització d’alguna piga als peus que no s’havien adonat que tenien. No tothom té el costum de revisar-se les plantes dels peus i especialment els pacients de mitjana i avançada edat a qui, per qüestions òbvies, els és més dificultós arribar-s’hi.

Malgrat que no li donem la importància que tenen, les pigues que apareixen a les plantes dels peus, així com als palmells de les mans, han de rebre una especial atenció mèdica. El motiu recau en que el pronòstic de moltes d’aquestes lesions cutànies (pigues o nevus com s’anomenen en l’àmbit sanitari) tenen un major risc de poder acabar provocant un melanoma.

És evident que per sort no totes les pigues localitzades en aquestes parts del cos tenen un mal pronòstic, però cal incidir en les revisions podològiques o dermatològiques per intentar reduir riscos i així  poder fer un diagnòstic preventiu.

A grans trets podem dir que les lesions pigmentades més susceptibles de ser controlades son totes aquelles que presenten uns marges poc definits, amb diferents tons i intensitats de color, canvis recents en el diàmetre o en el seu aspecte físic, coïssor, etc.

D’altra banda hem de dir que hi ha una sèrie de factors que poden accelerar el desenvolupament  d’aquests tipus de lesions, com pot ser el fet de tenir la pell clara, cabell pel roig, haver patit cremades a la infantesa o tenir antecedents familiars amb patologia dermatològica, entre d’altres.

Normalment, si hi ha signes que ens alerten d’un desenvolupament irregular de la piga, es procedeix a la seva extracció. Per poder controlar aquesta evolució es realitza  una monitorització d’aquesta mitjançant un seguiment pautat en el temps amb control fotogràfic.

Per acabar, cal remarcar que els nostres peus solen ser una de les parts oblidades del nostre cos i que només ens en ocupem quan ens fan mal o tenim algun problema en caminar. Justament per això, moltes afeccions lleus que tindrien una fàcil solució si es diagnostiquessin a temps acaben cronificant-se  i fent que empitjori innecessàriament el seu pronòstic.

Carles Arnau, podòleg de la Clínica Universitària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.