“Infermeria una veu per liderar: la salut és un dret humà”

Un any més, el 12 de maig, les infermeres celebrem el Dia Internacional de la Infermera. Com també és habitual, el Consell Internacional d’Infermeria (CIE), federació que agrupa més de 130 associacions nacionals d’infermeres i que representa a més de 20 milions d’infermeres de tot el món, ha proposat un tema de reflexió i debat per aquest dia. Enguany és el següent: “Infermeria una veu per a liderar: La salut és un dret humà”. 

En el seu missatge de felicitació a les infermeres per la celebració del dia internacional, la presidenta del CIE(1), Anette Kennedy diu  “ajuntem les nostres veus per ser una veu per liderar, sostenint un plantejament de cures centrades en les persones i els sistemes sanitaris a la vegada que garantim que les nostres veus s’escolten amb la finalitat d’influenciar en les polítiques de salut i en la seva corresponent planificació i realització”,  un gran repte per a la infermeria mundial si tenim en compte que moltes vegades la feina de les infermeres és poc valorada o poc tinguda en compte i que, malgrat ser el col·lectiu professional majoritari en tots els sistemes de salut, a nivell mundial continuen faltant infermeres, sobretot en països de rendes baixes. Segons l’informe de l’OMS(2) de l’any 2014, països amb ingressos alts tenen una mitjana aproximada de 90 infermeres i llevadores per cada 10.000 habitants, mentre que alguns països amb rendes baixes en tenen menys de 2 per cada 10.000 habitants. A Europa, segons dades de l’OCDE(3), aquestes diferències també són presents. A la banda alta hi trobem Suïssa, amb una ràtio de 17,6 infermeres per cada 1.000 habitants, mentre que Turquia se situa a la cua, amb una ràtio de 1,9 infermeres per cada 1.000 habitants. Espanya ocupa el lloc 28 amb una ràtio de 5,2 infermeres per cada 1.000 habitants, per sobre de Xipre, Letònia, Bulgària, Grècia, Montenegro, Macedònia i Turquia.

Tot i la manca d’infermeres que puguin tenir alguns països, el fet de ser el grup professional més nombrós i a la vegada més proper i disponible per a la població, ens converteix en un recurs clau per garantir la salut a nivell mundial. Si a més tenim en compte que gran part dels problemes de salut de la població mundial estan determinats per les desigualtats socials i per polítiques que no garanteixen l’accés a la salut de totes les persones, i que la nostra formació com a infermeres ens permet entendre el sistema de salut des d’una perspectiva centrada en les persones i en l’atenció comunitària, podem afirmar que disposem de la capacitat individual i col·lectiva  per garantir i defensar l’accés de la població a les prestacions de salut, i això és precisament el que ens proposa el CIE aquest any, que siguem líders en reivindicar que la salut és un dret humà.

Aquest lideratge només és possible a partir del desenvolupament polític de la infermeria i de la seva implicació en els organismes on es prenen les decisions, i per altre banda liderant des de l’evidència científica i la recerca, com la  que porta a terme la Dra. Linda Aiken(4) que demostra que per cada pacient amb complicacions greus sumat a la càrrega habitual  de treball d’una infermera augmenta en un 7% les probabilitats de mortalitat després de procediments quirúrgics comuns, i que un augment del 10% d’infermeres graduades/llicenciades disminueix entre el 5 i el 7% la mortalitat en pacients de risc. Aquests tipus d’estudis permeten posar en valor la nostra feina i ens aporten elements per liderar el dret que tenen les persones a rebre atencions de salut de qualitat. Només ens hem de creure que som infermeres, que estem ben formades i  que tenim molt a  dir i a aportar per millorar la qualitat de vida de les  persones, les seves famílies i les seves comunitats.

Carme Valiente Ballesteros, directora del Grau en Infermeria de la  Facultat de Ciències de la  Salut del campus Manresa de la UVic-UCC

Bibliografia:


 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.