Radiculopatia cervical: modifiquem creences comuns amb nova evidència

La radiculopatia a nivell de la columna cervical i lumbar és una entitat clínica molt habitual dins la pràctica clínica del fisioterapeuta. La prevalença de la radiculopatia cervical és de 3’3 casos per cada 1.000 habitants.

Els descriptors de dolor més comuns emprats per pacients amb radiculopatia cervical són dolor constant, agut, sord, sensació de cremor o de descàrregues. Normalment els pacients refereixen parestèsies a nivell de l’extremitat superior (formigueig, entumiment,…) (1). Com s’observa, la clínica principal del dany neural és la pèrdua de la funció. Aquesta es pot avaluar mitjançant l’exploració neurològica estàndard (tacte, reflexes, força, electromiografia,…), tot i que pot aparèixer normal en alguns pacients. La raó d’aquesta causa és que l’exploració neurològica estàndard avalua fibres mielíniques de gran mida (α, β o fibres motores), però que corresponen al 20% del total que conformen el nervi perifèric (2).

Pacients amb radiculopatia cervical presenten reducció de la percepció tèrmica, mecànica i de vibració, cosa que indicaria la pèrdua de funció de les fibres sensitives tan de mida gran com petita. Per contra, presenten un augment de la sensibilitat al fred, cosa que també s’observa en pacients amb dolor cervicobraquial no específic (1). Tot i així encara no està clar quina és la diferència clínicament rellevant en la percepció tèrmica.

En l’actualitat s’observa que en 2/3 dels pacients amb simptomatologia de radiculopatia, aquesta no presenta una distribució que es correspon amb la distribució definida teòricament. És a dir, el 66% de les radiculopaties sobrepassen dermatomes, van més enllà de l’àrea d’inervació superficial teòricament definida pel nivell d’afectació (3).

Estudis recents ens mostren la possible relació del sistema immunològic en aquesta distribució de la simptomatologia. Estudis que desencadenaven una neuropatia per compressió del nervi ciàtic induïa una activació del sistema immune a nivell del gangli de l’arrel dorsal. Estructura que alberga milers de cossos neuronals relacionats amb altres nivells distants a l’estructura inicialment afectada (4).

Per tant, podem observar que l’exploració neurològica estàndard presenta unes limitacions que cal minimitzar. Cal incrementar el nombre de fibres nervioses avaluades per tal de fer un diagnòstic més acurat. Els tests neurodinàmics formen o haurien de formar part de l’exploració neurològica estàndard. Per considerar un test neurodinàmic rellevant cal la reproducció parcial o total de la clínica del pacient i generar una diferenciació estructural positiva, modificant un segment a distància de l’àrea simptomatològica (5). Però com bé sabem, aquests tests de manera aïllada presenten una limitació diagnòstica, cal incloure’ls dins de la nostra exploració estàndard.

D’aquesta manera podem observar com per avaluar una possible radiculopatia cervical  Wainner et al. (6) recomana fer una bateria de tests com son l’Spurling Test, el test de distracció cervical, la limitació a la rotació cervical inferior a 60º i l‘Upper Limb Neural Test 1 (ULNT1). En aquesta bateria d’exercicis, si s’obtenen 3 tests positius, l’especificitat per la radiculopatia cervical és d’un 0’94 i si els 4 tests son rellevants, l’especificitat puja fins el 0’99.

Carles Munné, professor del grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC

REFERÈNCIES

  1. Tampin B, Slater H, Hall T, Lee G, Briffa NK. Quantitative sensory testing somatosensory profiles in patients with cervical radiculopathy are distinct from those in patients with nonspecific neck-arm pain. Pain. 2012;153(12):2403–14.
  2. Schmid AB, Bland JDP, Bhat MA, Bennett DLH. The relationship of nerve fibre pathology to sensory function in entrapment neuropathy. Brain. 2014;137(12):3186–99.
  3. Schmid AB, Hailey L, Tampin B. Entrapment Neuropathies: Challenging Common Beliefs With Novel Evidence. J Orthop Sport Phys Ther . 2018 Feb;48(2):58–62.
  4. Schmid AB, Coppieters MW, Ruitenberg MJ, McLachlan EM. Local and Remote Immune-Mediated Inflammation After Mild Peripheral Nerve Compression in Rats. J Neuropathol Exp Neurol. 2013;72(7).
  5. Nee RJ, Jull G a, Vicenzino B, Coppieters MW. The validity of upper-limb neurodynamic tests for detecting peripheral neuropathic pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 May;42(5):413–24.
  6. Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Boninger ML, Delitto A, Allison S. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976). 2003 Jan 1;28(1):52–62.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.