QUIZ – FIND THE SILENT G

ANSWER When “g” is followed by “n” in the same syllable, it becomes silent. Other examples: campaing align

Le français revient en force!

Si ens preguntessin quina és la llengua internacional per excel·lència, segur que la majoria de nosaltres respondria sense pensar-s’ho ni…