Les habilitats clau del nou líder coach

Darrerament s’està estenent en el món empresarial el model de lideratge basat en el coaching. És el que s’anomena el líder coach. Aquesta és una nova tendència de lideratge del segle XXI que permet a les empreses ser elàstiques, innovadores i emprenedores, i als directius, generar el compromís dels treballadors en un ambient de respecte […]

Leer Más »

Envellint

L’envelliment de la població és motiu de preocupació a Espanya i a molts països avançats. Se’l veu com un problema i, de fet, ja s’atribueix a aquest fenomen la decadència d’economies tan rellevants com la del Japó, en crisi secular des del 1990. Hi ha un ampli consens en què els esquemes de pensions, començant […]

Leer Más »

Estat i desigualtat

En una concepció liberal de la societat, la funció bàsica de l’Estat és la defensa dels drets de propietat, a través de lleis abstractes i de caràcter general. L’Estat contribuiria a establir el marc jurídiconormatiu de la societat. Fixaria les regles del joc i les faria complir. En definitiva, li correspondria la defensa dels drets […]

Leer Más »

La cronicitat i el sistema sanitari

La innovació forma part de la dinàmica de les empreses i de les organitzacions en un entorn competitiu de mercat. Sovint es presenta en forma de canvis graduals. La innovació incremental, evolutiva o gradual perfecciona els productes o les seves característiques. El servei actiu al consumidor fa que una empresa que tingui voluntat de continuar […]

Leer Más »

La utilitat dels impostos

El dimarts d’aquesta setmana hem recordat la declaració d’independència dels Estats Units, redactada per Thomas Jefferson i signada el 4 de juliol de 1776, on es recorda que tots els homes i dones tenim el dret inalienable a la vida, la llibertat, la propietat privada i la cerca de la pròpia felicitat. Els colons de […]

Leer Más »