Cal estar al cas

Apunt de deixar enrere l’any 2012, ja veiem el 2013 traient el cap. Cal estar al cas i tenir present  que aquest, ve més carregat que mai d’importants novetats en matèria fiscal. Tot plegat fa què, el contribuent o el seu assessor si és el cas, hagin d’estar constantment actualitzats sobre aquestes novetats tributaries que succeiran a partir del proper u de gener, i aprofitar en la mesura del possible, el cert marge de maniobra que deixen els pocs dies que manquen de 2012 per realitzar determinades operacions. Tot seguit, passo a comentar-ne algunes de les més significatives.
Els premis de loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, per les Comunitats Autònomes i per la Creu Roja i la ONCE, que fins ara estaven exempts de tributació en el moment de la seva recepció, a excepció dels rendiments successius que generessin, passen a tributar a partir del 2013 al tipus fix del 20% per la part del premi que superi els 2.500 euros. Així doncs, un agraciat amb la Grossa de Nadal, premiat fins ara amb 400.000 euros per dècim, tributarà per 397.500 euros (la quantitat que excedeix dels 2.500 euros). L’efecte tributari del 20% implicarà que el premi es redueixi a 320.500 euros, després de pagar al Hisenda 79.500 euros. Aquest tribut no es pagarà en presentar la declaració de renda, doncs la quantitat ja li serà retinguda al afortunat en qüestió, en el moment d’abonar-li el premi.
Es prorroga per al 2013, i per tant continuarà vigent almenys un any més, l’impost sobre el patrimoni. Aquest va ser retirat al 2008, i més tard va ser reinstaurat transitòriament en principi només pels exercicis 2011 i 2012. Convé recordar que aquest tribut el pot adaptar cada Comunitat a les seves necessitats recaptatòries, amb la potestat que tenen d’establir-hi bonificacions, fet que ha implicat que almenys fins ara, en determinats llocs com per exemple Madrid i les Balears, es gaudeixi d’una bonificació del 100%, que a  efectes pràctics implica que els residents en aquestes Comunitats no paguin res per aquest tribut.
Qui estigui sospesant l’opció de comprar un habitatge per a establir-hi la seva residència habitual, ha de tenir present que fiscalment, li convé adquirir-lo abans que s’acabi l’any, ja que, a instàncies de la recomanació feta per la Comissió Europea a l’Estat Espanyol, aquest ha hagut de suprimir la deducció per inversió en l’habitatge habitual, que  desapareix per als pisos adquirits a partir del u de gener del proper any.  Aquest fet pot suposar a tot aquell que l’hagi adquirit abans de l’esmentada data, pugi deduir-se un 15% de les quantitats invertides cada any amb una base màxima de deducció de 9.040 euros, o dit amb altres paraules: cada exercici fins que acabi de pagar “el piset”, Hisenda retorna a un contribuent que pagui 9.040 euros a l’any per la seva hipoteca,  1.356 euros per via de la seva declaració de renda. Un argument més a favor de comprar abans de que acabi l’any, és que l’IVA dels pisos nous passarà a partir de l’any vinent del 4 % (tipus fixat transitòriament per animar el mercat immobiliari) al 10%. Només pel cas dels pisos de protecció oficial, es mantindrà el tipus del 4%. Així doncs, caldrà que el comprador sospesi si creu que el preu dels immobles continuarà baixant i conseqüentment esperar, o bé sí li convé més comprar ara, i aprofitar-se dels avantatges fiscals via deducció i IVA superreduit.
Recordar a tot aquell qui tingui obert un compte estalvi-habitatge, que en el cas de no materialitzar la compra abans de final d’any, les aportacions no li donaran dret a cap deducció addicional a partir del proper u de gener, i que per tal de no haver de retornar el que s’ha deduït fins aleshores, més els corresponents interessos de demora, caldrà que faci la compra de l’habitatge abans dels 4 anys d’haver-lo obert, tot i que aquest pis ja no li donarà dret a cap deducció.
Per altra banda, s’intentarà penalitzar l’actitud especulativa a curt termini, ja que s’incorporaran a la base imposable general del IRPF els guanys que derivin de la venda d’instruments financers (fons d’inversió, accions …) o bens immobles (habitatges, locals, terrenys…) que hagin  estat un any o menys en el patrimoni del contribuent. Aquestes operacions passaran a tributar a la tarifa general en lloc de fer-ho al tipus de l’estalvi com fins ara. Cal apuntar que el tipus general se sol situar per sobre del tipus de l’estalvi per a  la majoria de contribuents, implicant una major pressió fiscal als qui facin aquest tipus d’operacions. Per contra, aquells inversors que obtinguin plusvàlues de manera més estable i menys especulativa, continuaran tributant amb el sistema vigent actualment. En aquest sentit convindria recomanar a tot aquell que estigui pensant en transmetre un be o un dret abans d’un any d’haver-lo adquirit, que molt probablement li compensarà avançar  l’operació i completar-la abans del 31 de desembre, ja que en cas contrari, seria millor que ho deixés fins  que hagi  transcorregut més d’un any des de l’adquisició.
Per acabar, en el marc de la lluita contra el frau fiscal, recordar que tots aquells contribuents espanyols que posseeixin bens i drets  situats a l’estranger, a data 31/12/2012 i  per valors superiors a 50.000 euros, caldrà que els detallin mitjançant una declaració tributaria especial durant el primer trimestre del 2013, sota l’amenaça  que, si la Agencia Tributaria detectés irregularitats, la quantitat no declarada tributarà com a  guany patrimonial a l’IRPF,  i no s’imputarà a  l’any en el que fos descobert, sinó en el darrer exercici no prescrit, a més de la oportuna sanció por cada dada no declarada.

Jordi Rojas Donada – Professor i Coordinador dels Estudis d’Empresa de la FUB

One Reply to “Cal estar al cas”

  1. Bon article. És un anàlisis molt planer i entenidor. Has aconseguit posar en un sol article vàries de les reformes impositives.

    Enhorabona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.