El Corredor Central del Mediterrani

En moments de feblesa econòmica i institucional, tant interna com a Europa, on el triomf a les eleccions franceses dels extremismes de dreta o esquerra certificaria la defunció del somni europeu, és especialment important reforçar el mercat comú i les infraestructures com el Corredor Mediterrani que el vertebren. Aquest eix de transport, considerat prioritari per […]

Leer Más »

Tributació de les clàusules sòl

  D’ençà que s’han declarat nul·les les clàusules sòl que s’havien pactat en algunes hipoteques d’interès variable, són diverses les persones que han obtingut la pertinent compensació per part de l’entitat bancària amb qui tenien contractat aquest finançament. Cal que tots aquells “afortunats” que han estat agraciats amb la devolució dels diners no s’oblidin d’aquest […]

Leer Más »

Infraestructures: Ara sí?

A finals del mes de març es va fer la presentació del pla d’inversions per les infraestructures a Catalunya pel període 2017-2020. Gran part del paquet se centra a millorar i actualitzar l’envellida i desfasada xarxa de Rodalies. La inversió es xifra en més de 4.200€ executables fins al 2025. Són moltes les veus, des […]

Leer Más »

Si una marca no emociona, no ven.

Al món pla d’en Friedman, la tecnologia i el coneixement són a l’abast general de les empreses i els permet comercialitzar productes i serveis amb les mateixes característiques, idèntiques prestacions i la mateixa finalitat o benefici. En ple segle XXI no trobem la batalla en com comercialitzar els productes, sinó en com diferenciar-los. Aquell “un […]

Leer Más »

Invertir en RSC des de Noruega

El fons sobirà més gran del món és el noruec. Noruega és el país que ocupa la primera posició en l’Índex de Desenvolupament Humà del planeta, tot i que a principi del segle XX era una de les nacions més pobres d’Europa, fins i tot per sota de països subsaharians. La descoberta de petroli i […]

Leer Más »