Danys col·laterals

El BOE publicava el passat dissabte 26 d’octubre, el Reial Decret 828/2013 on es desenvolupa el Reglament de regim especial del criteri de caixa (RECC), que entrarà en vigor l’1 gener 2014.   Aquest nou règim especial de l’IVA, serà d’aplicació voluntària pels subjectes passius que compleixin determinats requisits, i permetrà bàsicament a aquelles empreses […]

Leer Más »

És la deflació una amenaça?

Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, va declarar que “tot el que puja, baixa; i al revés”. La llarga etapa d’expansió monetària i creditícia amb tipus d’interès artificialment baixos ens va conduir, com no pot ser d’altra manera, a la creació de bombolles i sobrevaloració d’actius, la massiva inversió errònia finançada amb excés […]

Leer Más »

Credibilitat en l’ús de la llengua

La por a dir les coses pel seu nom està substituint el llenguatge vertader per un de nou on l’eufemisme és el rei. Fa ja uns quants anys s’està utilitzant amb massa freqüència un tipus de llenguatge que denota certa por a les paraules i un desig per maquillar la realitat, per envoltar-la de subjectivitat i […]

Leer Más »

Empresa i valor afegit a la xarxa

Resulta força habitual pensar que la pròpia tecnologia genera per sé valor econòmic per a les empreses. Greu error. Són els usos de la tecnologia els qui generen en darrer terme aquest valor econòmic afegit. Referint-nos específicament al cas d’Internet, i un cop plantejada la qüestió en aquests termes, és important saber com la xarxa […]

Leer Más »