Post sobre el programa en Comerç Internacional

La internacionalització de l’empresa no és un joc, però un joc ajuda a capacitar professionals per fer-la posible  La internacionalització de l’empresa reclama personal qualificat per assumir les funcions i tasques derivades d’aquesta aposta imprescindible per competir en una economia globalitzada. És una qualificació que inclou coneixements i habilitats relacionades tant amb els idiomes, com […]

Leer Más »

Post sobre el postgrau en direcció i gestió de centres sociosanitaris i d’atenció a persones amb dependència

El creixement del sector de l’atenció a la dependència demana perfils directius específicament formats per gestionar-la  Les empreses i equipaments d’atenció a la dependència han viscut un creixement important en els darrers anys. És un creixement que ha calgut gestionar i que, en aquests moments, reclama una direcció estratègica que sigui capaç d’incorporar processos d’innovació, […]

Leer Más »

Post sobre el postgrau en comptabilitat i finances

La globalització de l’economia demana nous coneixements i eines d’anàlisi als responsables financers de les empreses L’evolució recent de l’economia mundial es caracteritza per una globalització progressiva que, si bé abasta el conjunt de l’activitat econòmica, té una incidència especial  en el sector financer. L’aparició de nous productes i els canvis profunds que han experimentat […]

Leer Más »

Post sobre el postgrau en gestió de persones a les organitzacions – direcció de recursos humans

La FUB organitza un postgrau per especialitzar-se en la direcció i gestió de recursos humans La direcció de recursos humans és un àmbit d’especialització que, en els darrers temps, ha anat adquirint importància ja que és una àrea clau per al desenvolupament d’una empresa, sigui gran sigui petita. Des de la captació a l’organització, la […]

Leer Más »