Post sobre el postgrau en comptabilitat i finances

La globalització de l’economia demana nous coneixements i eines d’anàlisi als responsables financers de les empreses L’evolució recent de l’economia mundial es caracteritza per una globalització progressiva que, si bé abasta el conjunt de l’activitat econòmica, té una incidència especial  en el sector financer. L’aparició de nous productes i els canvis profunds que han experimentat […]

Leer Más »

Post sobre els postgraus d’Empresa

La gestió de l’empresa s’especialitza i reclama professionals preparats que puguin atendre eficientment les seves diferents àrees funcionals La gestió de l’empresa en els seus diferents àmbits funcionals demana una actualització periòdica de coneixement, eines i tècniques. El dinamisme i la complexitat del sistema tributari, el sorgiment de nous productes financers que, a més, prenen […]

Leer Más »