Obrers de l’art

L’Escola Cooperativa El Puig d’Esparreguera (Barcelona) defineix la seva idea de mestra com la persona que acompanya, escolta, dialoga, comparteix,…

Creadors de circumstàncies

Mestres, creadors de circumstàncies (Hernández, 2012), possibilitadors d’oportunitats, facilitadors d’esdeveniments d’alt valor educatiu, persones expertes en identificar situacions potencialment valuoses…