Sobre aquest blog

Jo aquí hi posaria un text de presentació al tema: de què es parlarà en aquest blog, quin enfocament es donarà al contingut. Es pot fer referència al màster però de manera tangencial.

Podem incloure-hi cites o destacar text, si cal.