Sobre el mètode verbo-Tonal

En el procés d’adquisició i desenvolupament de les habilitats lingüístiques es produeix la interiorització del sistema fonològic de la pròpia…