Gats

Sempre ha viscut amb gats, em diu la filla, com disculpant-se. Els gats són el motiu de la seva vida,…