La simulació en logopèdia

En l’àmbit de les ciències de la salut la simulació, com a metodologia docent, ha estat àmpliament utilitzada en especialitats…