BALLET I PODOLOGIA

El ballet és una forma concreta de dansa on els moviments es basen en el control total i absolut del…